Lilla Edets kommun - startsida

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden beslutar över de delar av socialförvaltningen som handlar om omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag sägs om socialnämnd avseende äldre- och funktionshindrade. Nämnden ansvarar också för den kommunala hälso- och sjukvården samt kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst och riksfärdtjänst.

Utifrån grunduppdraget erbjuder omsorgsnämnden vård, service, omsorg, omvårdnad och rehabilitering för äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Insatser ges efter särskild biståndsbedömning.

Under omsorgsnämnden finns socialförvaltningenlänk till annan webbplats med tjänstemän som utför det som omsorgsnämnden bestämt.

Ordförande: Lars Ivarsbo (C)
Vice ordförande: Vesna Källström (S)

Senast uppdaterad: 2020-05-13
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »