Lilla Edets kommun - startsida

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämndens verksamhet riktar sig till alla invånare i kommunen, med prioritering av barn och unga. Nämnden arbetar för att stimulera till ett brett fritids- och kulturliv i kommunen genom att bland annat stödja föreningars och enskildas arbete inom området.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens biblioteksverksamhet, kulturskola, fritidsanläggningar och friluftsområden med mera.


Styrande dokument är kommunens årliga mål och resursplan, kommunallagen, barnkonventionen, bibliotekslagen, fastighetsrelaterad lagstiftning samt kommunens policys och riktlinjer.

Under kultur- och fritidsnämnden finns bildningsförvaltningen med tjänstemän som ska utföra det som kultur- och fritidsnämnden bestämt.

Ordförande: Carina Andersson (C) Tel: 070- 237 70 40.
Vice ordförande: Martin Rapp (S)

Senast uppdaterad: 2020-05-13
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »