Lilla Edets kommun - startsida

Bildningsnämnd

Bildningsnämnden utför kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna.

Nämnden ansvarar också för kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet samt för de nedan angivna områdena inom kulturområdet.

Nämndens ansvarsområden omfattar:

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • fritidshem
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • det kommunala aktivitetsansvaret enligt skollagen
 • SFI
 • vuxenutbildning
 • skolbibliotek
 • folkbibliotek
 • allmänkulturell verksamhet
 • kulturskola
 • övergripande verksamhetsansvar för kulturhuset Eden
 • kommunens konstsamling
 • offentlig konstutsmyckning 
Senast uppdaterad: 2021-08-05
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »