Lilla Edets kommun - startsida

Demokrati- och mångfaldsberedningen

Demokrati och mångfaldsberedningen har slutfört sitt uppdrag under våren 2017.

Demokrati- och mångfaldsberedningens uppdrag var att utveckla former för samverkan och deltagande för människor som lever och verkar i Lilla Edets kommun. Utgångspunkten var att stärka den kommunala demokratin och främja jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor i samhället.

Demokrati- och mångfaldsberedningen har överlämnat en slutrapport till kommunfullmäktige (se högerspalten).

Slutrapporten ska handläggas av kommunledningsförvaltningen och därefter behandlas i kommunens mål- och resursberedning.

Senast uppdaterad: 2018-11-08
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »