Lilla Edets kommun - startsida
Ordförandeklubba

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och kan jämföras med en lokal riksdag.

I fullmäktige sitter 31 ledamöter som tar beslut om alla stora frågor som berör Lilla Edets kommun. Allt som tas upp i fullmäktige har behandlats i en nämnd eller i kommunstyrelsen.
 
Frågor som är av stor vikt för kommunen eller av principiell karaktär måste tas upp i fullmäktige. En sådan fråga kan till exempel vara hur mycket skatt man som kommuninvånare ska betala.

Val till kommunfullmäktige 

Du kan rösta i valet till kommunfullmäktige vart fjärde år. Resultat av 2018 års val till kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun gav följande mandatfördelning i fullmäktige:
  • Moderaterna 4 mandat
  • Centerpartiet 6 mandat
  • Liberalerna 1 mandat
  • Kristdemokraterna 1 mandat
  • Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 8 mandat
  • Vänsterpartiet 2 mandat
  • Miljöpartiet de gröna 1 mandat
  • Sverigedemokraterna 8 mandat

Presidium

Kommunfullmäktiges presidium:

Ordförande: Lars Ivarsbo (C)
1:e vice ordförande: Harry Berglund (S)
2:e vice ordförande: Per Anders Sturk (SD)

Senast uppdaterad: 2021-09-22
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »