Lilla Edets kommun - startsida

Kommunala bolag

Lilla Edets kommun har ett helägt kommunalt bolag, AB Edethus och ett bolag som kommunen äger till hälften, Lilla Edets Fjärrvärme AB, (LEFAB).

AB Edethus

Bolaget ägs i sin helhet av Lilla Edets kommun. AB Edethus hyr ut bostadsfastigheter och industrifastigheter, samt fastigheter för den kommunala verksamheten.

Lilla Edets Fjärrvärme AB

Lilla Edets Fjärrvärme AB (LEFAB) ägs av Lilla Edets kommun och Vattenfall med hälften vardera. Företaget producerar och distribuerar fjärrvärme inom centralorten Lilla Edet. Vattenfall ansvarar för drift och skötsel av anläggningen.

Fjärrvärmen kommer från miljövänligt biobränsle som SCA använder i sin produktion
Senast uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »