Lilla Edets kommun - startsida

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för kommunens socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård till äldre och funktionsnedsatta samt insatser enligt annan speciallagstiftning.

Socialförvaltningen styrs politiskt av dels individnämnden men även av omsorgsnämnden. Förvaltningen är organiserad i följande områden:
  • Individ- och familjeomsorg, Insatser till psykiskt funktionsnedsatta, Arbetsmarknadsavdelningen, Vård och omsorg
  • Rätt till stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS), Färdtjänst
 
Förvaltningschef: Lotte Mossudd
Verksamhetschef, Individ- och familjeomsorg: Pernilla Sundemar
Verksamhetschef, Vård och omsorg samt funktionshinder: Camilla Karlsson
Arbetsmarknadschef: Peter Bäcklund
Senast uppdaterad: 2020-05-28
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »