Lilla Edets kommun - startsida

Kartor och geografisk information, GIS

Geodataenheten ansvarar för kommunens försörjning av kartor och geografiska databaser. Enheten har också hand om utveckling och samordning inom området Geografiska Informationssystem (GIS).

Geografiska Informationssystem

Ett geografiskt informationssystem är ett databaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Geografisk information beskriver företeelser ihop med platsen där de finns. Det kan till exempel vara information om adresser, fastigheter, var skolelever bor, hållplatser, vattenledningar, hemtjänstens vårdtagare eller statistik över trafikolyckor. Med ett GIS-verktyg kan statistiken kombineras med annan statistik vilken kan användas för planering och utvärdering.

Lilla Edets kommun arbetar kontinuerligt med att uppdatera kartdatabasen, vilket görs med flygfotografering samt genom mätning i fält.  

Koordinatsystem

Lilla Edets kommun har nu ett enhetligt referenssystem (i plan) SWEREF 99 12 00 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sedan 31 maj 2019 använder kommunen höjdsystemet RH 2000 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Senast uppdaterad: 2022-05-20
Sidansvarig: Anna Stenlöf
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »