Lilla Edets kommun - startsida

Skola, förskola, fritidshem och öppna förskolan

Uppdaterad 2021-09-14 kl. 11.20

Lilla Edets kommuns förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Barn och elever som är friska ska gå till förskola och skola.

All verksamhet i skolor och förskolor är anpassade enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Bildningsförvaltningen planerar också för hur verksamheterna ska organiseras vid ändrade förutsättningar.

Friska elever årskurs F-9 ska gå till skolan, skolplikt gäller som vanligt. Sjukanmälan sker enligt vanliga rutiner.


För att begränsa smittspridningen är det viktigt att ta del av Folkhälsomyndighetens samlingssida som riktar sig till föräldrar och vårdnadshavare. Länk till annan webbplats.


Om ditt barn inte är friskt ska du gå in på 1177.se Länk till annan webbplats. så får du råd om vad du ska göra.

Distansundervisningen för högstadieeleverna på Fuxernaskolan fortsätter fram till sommarlovet


Eftersom det fortfarande pågår ombyggnationer i Fuxernaskolan, så finns det inte möjlighet att glesa ut eleverna i lokalerna i tillräcklig omfattning som behövs för att undvika trängsel bland elever och personal. Åtgärden som finns kvar för att minska trängsel är att minska antalet personer som vistas i lokalerna samtidigt. Därför har bildningsnämndens ordförande beslutat att distansundervisningen av årskurs 7-9 på Fuxernaskolan ska fortsätta fram till 11 juni 2021, det vill säga fram till sommarlovet.


Högstadieeleverna som undervisas på distans erbjuds även fortsatt skollunch för avhämtning.

Läs mer om beslutet.

Skollunch erbjuds åter gymnasieelever från 22 februari

Gymnasieelever som studerar hemifrån och är folkbokförda i Lilla Edets kommun erbjuds åter skollunch för avhämtning på ett antal skolor och förskolor på orter runt om i kommunen. Detta gäller under vardagar (ej lovdagar) från och med måndag 22 februari.

 

Du som är gymnasieelev kan läsa mer och anmäla att du vill ha lunch på lillaedet.se/gymnasielunch Länk till annan webbplats.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 är huvudregeln att barnet inte vistas på skolan eller förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ditt barn konstateras vara smittat med Covid-19 ska du informera skolan/förskolan om det. Vi får inte fråga vårdnadshavare till ett barn som är hemma sjukt vilken sjukdom barnet har. Däremot får vi be er att berätta för oss om barnet har covid-19.

Vi önskar informationen för att avgöra hur vi ska informera medarbetare och vårdnadshavare. Vi behöver också kunna planera vår verksamhet.

Vid ansamling av misstänkta Covid-19 fall, kontaktar skola/förskola Smittskydd Västra Götaland.

Förskola

Förskolan ska vara en plats där barn kan leka och lära i en trygg miljö. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering gäller inte barns lek och förskolepersonalens arbete med barnen. Omsorg, utveckling och lärande ska fortfarande bilda en helhet i förskolan.


Tillfälliga förändringar inom förskola och fritidshem kan behöva göras med kort varsel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


En åt gången i hallen vid lämning och hämtning

Nu är det endast tillåtet för en vårdnadshavare åt gången att komma in i förskolelokalerna vid lämning och hämtning. Är det redan någon i hallen, ber vi dig vänta på din tur.

Grundskola och fritidshem

I skolorna informeras ofta och återkommande om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Det innebär att både elever och personal stannar hemma om man är sjuk, är noga med handhygienen samt håller avstånd så mycket som möjligt. Vi utökar avståndet mellan arbetsplatser i klassrum samt mellan bord i matsalarna så mycket som möjligt.


Tillfälliga förändringar inom förskola och fritidshem kan behöva göras med kort varsel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna förskolan

Skolverkets frågor och svar

Skolverket listar ett antal frågor och svar om vad som gäller utifrån det rådande smittskyddsläget för förskolor och skolor. Svaren utgår från riksdagens nya lag och regeringens nya förordning om hur skolor ska agera utifrån det aktuella smittskyddsperspektivet.

Coronaviruset och covid-19 – frågor och svar om förskola och skola (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-09-14
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »