Lilla Edets kommun - startsida

Information om coronaviruset och Covid-19

Lilla Edets kommun följer aktivt händelseutvecklingen med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Kommunen följer och arbetar utifrån de rekommendationer och direktiv som kommer från ansvariga myndigheter. Länkar till ansvariga myndigheter hittar du till höger här på sidan.

Ta ansvar för att minska smittspridningen!

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att vi alla tar vårt personliga ansvar. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att den som har symtom, även milda, ska begränsa sociala kontakter. Symtomen på sjukdomen covid-19 är feber, hosta, andningspåverkan, halsont, huvudvärk samt muskel- och ledvärk.

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.
 • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.


Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december 2020.


Läs mer om hur du kan du minska smittspridningen »länk till annan webbplats

Allmänna råd för allmänheten - sammanfattning »länk till annan webbplats

Nationella rekommendationer, råd och förbud

Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

 

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutade UD 29 juli följande:

Länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien:

 1. Efter den 29 juli hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Danmark, Norge, Schweiz och Tjeckien.


UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Monaco, Luxemburg, Polen, Portugal, San Marino, Spanien, Tyskland, Ungern och Vatikanstaten.

 1. För övriga* länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 12 augusti 2020.


* Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Österrike.


Övriga länder

UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder – utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien – till och med den 31 augusti 2020. Detta beslut gäller alltjämt.


Läs pressmeddelandet på regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad senast: 2020-08-06

Regeringen förlänger inreseförbudet till Sverige

Regeringen beslutade den 2 juli att förlänga inreseförbudet till och med den 31 augusti 2020. Samtidigt har regeringen beslutat att lätta på restriktionerna för fler resenärer. Ändringarna trädde i kraft 4 juli.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts efter rekommendationer av kommissionen. Regeringen har nu beslutat om ytterligare en förlängning av inreseförbudet till och med den 31 augusti 2020.


Läs justitiedepartementets pressmeddelandelänk till annan webbplats

 

Uppdaterad senast: 2020-07-02

Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen från Folkhälsomyndigheten

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Det innebär att serveringsställen såsom restauranger, barer och caféer enligt lag får ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.

Tidigare har serveringsställens ansvar reglerats i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera. Den föreskriften upphävs i och med att den nya lagen träder i kraft.

Folkhälsomyndigheten har fått befogenhet att ta fram nya föreskrifter om vilka smittskyddsåtgärder som behövs på serveringsställen och arbetar med att ta fram det. Den nya lagen heter formellt Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställenlänk till annan webbplats

 

Uppdaterad senast: 2020-07-01

UD häver avrådan från resor till tio länder

Inom EU, EES och Schengenområdet har det den senaste tiden skett en utveckling som medfört lättnader av restriktioner som tidigare utgjort hinder och risker för svenska resenärer. UD kommer därför att från och med den 30 juni att häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien.


För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli.


UD förlänger avrådan till 31 augusti för länder utanför EU, EES och Schengen.


Läs utrikesdepartementets pressmeddelandet om nya resedirektivenlänk till annan webbplats

 

Uppdaterad senast: 2020-06-17

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs

Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden med anledning av det nya coronaviruset. Förbudet sträcker sig fram till den 31 augusti 2020. Regeringen uppdrar samtidigt åt Socialstyrelsen att utveckla stödet för hur bedömningen av undantag kan göras från förbudet mot besök.


Läs regeringens pressmeddelande om förlängt besöksförbudlänk till annan webbplats

 

Uppdaterad senast: 2020-06-15

Lättade reserestriktioner i sommar

Från den 13 juni får symptomfria personer resa inom Sverigelänk till annan webbplats. Beslutet baseras på en minskad smittspridning i landet och bygger på att alla tar ett fortsatt stort personligt ansvar och följer rekommendationer om social distans.


Folkhälsomyndigheten betonar dock att insatser krävs för dämpad smittspridning vid ökat resandelänk till annan webbplats. Det innebär att rekommendationer som att stanna hemma vid minsta symtom och att hålla avstånd till andra blir än viktigare, och att andra insatser också krävs för att hålla smittspridning nere. Folkhälsomyndigheten betonar dock att insatser krävs för dämpad smittspridning vid ökat resande. Det innebär att rekommendationer som att stanna hemma vid minsta symtom och att hålla avstånd till andra blir än viktigare, och att andra insatser också krävs för att hålla smittspridning nere.


Nya allmänna råd inför sommarens inrikesresor. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gäller från och med 13 junilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Uppdaterad senast: 2020-06-11

Regeringens strategi för vaccin mot covid-19

Att säkra tillgång till ett eventuellt vaccin mot covid-19 är högt prioriterat för regeringen. Regeringen har därför tagit fram en vaccinstrategilänk till annan webbplats som presenterades vid en presskonferens 20 maj. Strategin består av tre delar: regeringens fortsatta arbete internationellt, en ny vaccinsamordnare och ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan.

Uppdaterad senast: 2020-05-20

Ny vägledning för smittfrihet efter covid-19

Hur länge är man egentligen smittsam efter en infektion med covid-19? Nu har Folkhälsomyndigheten tillsammans med en expertgrupp tagit fram en vägledning för hur smittfrihet kan bedömaslänk till annan webbplats.

 

Uppdaterad senast: 2020-05-19

Idrott: Ändring av de allmänna råden om matcher och tävlingar för barn och ungdomar

Idrott främjar hälsan och är en viktig del av barn och ungdomars vardag. Efter dialog med Riksidrottsförbundet och olika idrottsförbund ändrar Folkhälsomyndigheten de allmänna råden och tydliggör att matchspel inom barn- och ungdomsidrotten kan genomföras under vissa förutsättningar.


Läs Folkhälsomyndighetens ändrade allmänna råd om matcher och tävlingar för barn och ungalänk till annan webbplats


Uppdaterad senast: 2020-04-16

Nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten: Håll avstånd och ta personligt ansvar

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.


Läs Folkhälsomyndighetens allmänna rådlänk till annan webbplats


Uppdaterad senast: 2020-04-02

Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Läs mer om detta på Polismyndighetens webbplats.länk till annan webbplats


Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlaglänk till annan webbplats till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklistalänk till annan webbplats med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

Folkhälsomyndigheten har klart och tydligt uttalat att skolan inte påverkas utan ska vara öppen som vanligt. De påpekar även att det inte finns någon anledning att ställa in små evenemang, till exempel träningar för barn. Det är snarare viktigt att aktiviteter som är bra för hälsan pågår.


Uppdaterad senast: 2020-03-27

Senast uppdaterad: 2020-08-06
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »