Lilla Edets kommun - startsida

Information om coronaviruset och covid-19

Lilla Edets kommun följer aktivt händelseutvecklingen med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Kommunen följer och arbetar utifrån de rekommendationer och direktiv som kommer från ansvariga myndigheter. Länkar till ansvariga myndigheter hittar du till höger här på sidan.

Ta ansvar för att minska smittspridningen!

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att vi alla tar vårt personliga ansvar. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att den som har symtom, även milda, ska begränsa sociala kontakter. Symtomen på sjukdomen covid-19 är feber, hosta, andningspåverkan, halsont, huvudvärk samt muskel- och ledvärk.

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. Testa dig.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Undvik större sociala sammanhang.
 • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sättlänk till annan webbplats.
 • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.


Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december 2020.


Läs mer om hur du kan du minska smittspridningen »länk till annan webbplats

Allmänna råd för allmänheten - sammanfattning »länk till annan webbplats

Nationella rekommendationer, råd och förbud

Besöksförbud på äldreboenden upphör 1 oktober

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på särskilda boenden för äldre i Sverige ska upphöra från och med 1 oktober. Beslutet grundar sig på den minskade smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ute i äldreomsorgens verksamheter tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer. Kommunen planerar och förbereder nu för att säkra besök ska kunna ske på kommunens äldreboenden.

 

Klicka här för att läsa mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Uppdaterad senast: 2020-09-15

UD beslutade den 14 september att häva avrådan från icke-nödvändiga resor till Storbritannien. Beslutet träder i kraft omedelbart.


I bedömningen till beslutet har lättnader i restriktioner som genomförts för svenska resenärer vägts in. Sverige ingår numera i en grupp av länder för vilka Storbritannien bedömer att riskerna avseende covid-19 är lägre. Sverige omfattas därmed inte längre av Storbritanniens karantänsbestämmelser.


UD har den senaste tiden hävt avrådan från icke-nödvändiga resor till flertalet länder i Europa. Detta innebär inte att situationen är som vanligt igen. Lokala bestämmelser, restriktioner och krav på karantän som påverkar svenska resenärer, kan återinföras med kort framförhållning om situationen förändras.


Oavsett vart man reser vilar ett stort ansvar på den enskilde resenären. Varje resenär bör förbereda sig ordentligt inför en resa, hålla sig välinformerad om aktuella inresebestämmelser och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats.


Dagens beslut:

 1. Från och med den 14 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Storbritannien.
  (UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.)
 2. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet [1] har UD tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 23 september 2020. Detta beslut gäller alltjämt.
 3. UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

[1] Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Slovakien och Slovenien.


Pressmeddelande 14 septemberlänk till annan webbplats
UD:s reseinformationlänk till annan webbplats
Mer om utrikesresor och att vistas utomlands (krisinformation.se)länk till annan webbplats 

Uppdaterad senast: 2020-09-14

Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen från Folkhälsomyndigheten


Den 1 juli 2020 trädde en ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Det innebär att serveringsställen såsom restauranger, barer och caféer enligt lag får ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.

Tidigare har serveringsställens ansvar reglerats i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera. Den föreskriften upphävs i och med att den nya lagen träder i kraft.

Folkhälsomyndigheten har fått befogenhet att ta fram nya föreskrifter om vilka smittskyddsåtgärder som behövs på serveringsställen och arbetar med att ta fram det. Den nya lagen heter formellt Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

 

Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställenlänk till annan webbplats


Uppdaterad senast: 2020-07-01

Regeringens strategi för vaccin mot covid-19

Att säkra tillgång till ett eventuellt vaccin mot covid-19 är högt prioriterat för regeringen. Regeringen har därför tagit fram en vaccinstrategilänk till annan webbplats som presenterades vid en presskonferens 20 maj. Strategin består av tre delar: regeringens fortsatta arbete internationellt, en ny vaccinsamordnare och ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan.

Uppdaterad senast: 2020-05-20

Ny vägledning för smittfrihet efter covid-19

Hur länge är man egentligen smittsam efter en infektion med covid-19? Nu har Folkhälsomyndigheten tillsammans med en expertgrupp tagit fram en vägledning för hur smittfrihet kan bedömaslänk till annan webbplats.

 

Uppdaterad senast: 2020-05-19

Idrott: Ändring av de allmänna råden om matcher och tävlingar för barn och ungdomar

Idrott främjar hälsan och är en viktig del av barn och ungdomars vardag. Efter dialog med Riksidrottsförbundet och olika idrottsförbund ändrar Folkhälsomyndigheten de allmänna råden och tydliggör att matchspel inom barn- och ungdomsidrotten kan genomföras under vissa förutsättningar.


Läs Folkhälsomyndighetens ändrade allmänna råd om matcher och tävlingar för barn och ungalänk till annan webbplats


Uppdaterad senast: 2020-04-16

Nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten: Håll avstånd och ta personligt ansvar

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.


Läs Folkhälsomyndighetens allmänna rådlänk till annan webbplats


Uppdaterad senast: 2020-04-02

Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Läs mer om detta på Polismyndighetens webbplats.länk till annan webbplats


Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlaglänk till annan webbplats till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklistalänk till annan webbplats med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

Folkhälsomyndigheten har klart och tydligt uttalat att skolan inte påverkas utan ska vara öppen som vanligt. De påpekar även att det inte finns någon anledning att ställa in små evenemang, till exempel träningar för barn. Det är snarare viktigt att aktiviteter som är bra för hälsan pågår.


Uppdaterad senast: 2020-03-27

Senast uppdaterad: 2020-09-22
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »