Lilla Edets kommun - startsida

Diarium och arkiv

Ett diarium är ett register över vilka handlingar som finns hos kommunen. Diariet är offentligt och alla har rätt att söka och läsa i diariet.

I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter.

Offentlig handling


Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla. Du kan vända dig till kommunen för att få ut handlingar.
 
Många kommuner publicerar sitt diarium på sin webbplats. För närvarande publicerar inte Lilla Edets kommun sitt diarium.
Senast uppdaterad: 2016-02-02
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »