Lilla Edets kommun - startsida

Allmänhetens frågestund

Lilla Edets kommunfullmäktiges politiker svarar på dina frågor om det som händer i vår kommun! Allmänhetens frågestund inleder kommunfullmäktiges sammanträden. Välkommen att ställa din fråga!

Frågorna ska vara av allmänt kommunalt intresse och beröra den kommunala verksamheten. Allmänhetens frågestund inleder kommunfullmäktiges sammanträde och får pågå som längst en halvtimme per tillfälle.

 

Kommunfullmäktiges presidium får ställa in en frågestund, ändra frågestundens placering på dagordningen och flytta frågestunden till ett annat sammanträde om behov uppstår.


Kommunfullmäktiges presidium avgör vem eller vilka som ska besvara frågan samt om frågan avser allmänhetens frågestund eller ska besvaras av annan instans.

Din fråga mailar du till kommunen@lillaedet.se. Ange tydligt att det är en fråga till allmänhetens frågestund. Du måste ange ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Du är också välkommen att skicka in frågan per post eller lämna in den till Medborgarservice i kommunhuset, Järnvägsgatan 12.


Vi behöver din fråga senast 10 dagar innan sammanträdet.

Senast uppdaterad: 2020-10-29
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »