Lilla Edets kommun - startsida

Rättigheter

Registerutdrag


Den som är registrerad i Lilla Edets kommun har rätt att få veta vilka registreringar som finns om sig. Det kallas att begära ut ett registerutdrag. Man kan bara begära registerutdrag om sig själv. Det är kostnadsfritt att begära ut ett registerutdrag per år. Registerutdraget ska vara den registrerade tillhanda inom en månad, om det inte är en komplicerad begäran, då förlängs svarstiden.

Rättelse

Den som är registrerad i Lilla Edets kommun har rätt att höra av sig till kommunen för att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den enskilde har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. 

Radering

Den som är registrerad har i vissa speciella fall rätt att få sina uppgifter raderade. Inom kommunal verksamhet är den möjligheten väldigt begränsad, på grund av annan lagstiftning som stödjer vår hantering av personuppgifter. 

Begära ut personuppgifter

Om du vill begära ut dina personuppgifter som beskrivs här ovan så har du rätt att få det, i ett registerutdrag. Du har också möjlighet att få dina personuppgifter rättade, överförda eller i vissa fall raderade. När du har gett ett samtycke till att kommunen får behandla dina personuppgifter har du även rätt att dra tillbaka samtycket. Om du vill få hjälp med något av detta så får du besöka Medborgarservice i Lilla Edets kommun. Där får du fylla i en blankett och på det viset formellt ansöka om att få ut de uppgifter vi har om dig. I samband med ansökan behöver du visa upp gällande id-handling.

Rätten att lämna klagomål till Datainspektionen

Om du anser att någon bryter mot reglerna för hur dina personuppgifter behandlas har du möjlighet at lämna in tips och klagomål till Datainspektionen. Det finns en e-tjänst på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster fr o m den 25 maj 2018.  

Automatiserat beslutsfattande

Om det finns automatiserat beslutsfattande kring personuppgiftsbehandling ska den registrerade informeras.

Källa varifrån uppgifterna har hämtats

När personuppgifter inte lämnats av den registrerade själv ska det framgå varifrån personuppgifterna har hämtats och om de har hämtats från allmänt tillgängliga källor (artikel 14.2 f). 

Behandling för annat ändamål

Om de insamlade personuppgifterna ska användas för annat ändamål än för det ursprungliga syftet ska den registrerade informeras om detta innan en sådan behandling utförs.

Senast uppdaterad: 2020-03-17
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »