Lilla Edets kommun - startsida

Dataskyddsförordningen, GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordning (GDPR - General Data Protection Regulation) för hela EU. Den nya dataskyddsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster stärker det personliga integritetsskyddet och ställer högre krav på myndigheter, organisationer och företags hantering av personuppgifter.

Här förklaras den nya dataskyddsförordningen (GDPR) på ett kortfattat sätt, filmen kommer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL):

När du tar kontakt med Lilla Edets kommun och dina personuppgifter kommer att registreras, så kommer du att få information om det. Vi tycker det är viktigt att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter hanteras i kommunens olika verksamheter. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har som registrerad och vilka krav som ställs på kommunens verksamheter.

 

För att vi ska kunna hantera dina personuppgifter ska det finnas en laglig grund. De lagliga grunder som främst stödjer kommunens hantering av personuppgifter är lagar och förordningar, myndighetsutövning, avtal eller allmänt intresse.

Hantering av personuppgifter

Det finns olika anledningar till att Lilla Edets kommun behöver hantera dina personuppgifter. Syftet med att behandla personuppgifter är för att kunna utföra olika typer av samhällsfunktioner. För att kommunen ska kunna leverera vatten till din fastighet så behöver vi ditt personnummer och fastighetsbeteckning. Har du barn som ska gå i skolan behöver vi veta personnummer och adress till dig och ditt barn.

 

Lilla Edets kommun behandlar dina personuppgifter för olika ändamål och dessa ändamål av personuppgiftsbehandlingar finns samlade i ett register.

Inhämtning och utlämning av personuppgifter

Personuppgifter inhämtas ofta direkt från dig men ibland behöver vi hämta in uppgifter från exempelvis nationella databaser och offentliga register.

 

Dina personuppgifter kan lämnas ut till andra myndigheter, företag eller personer om vi har en laglig skyldighet enligt offentlighetsprincipen att lämna ut dem. De kan också lämnas till leverantörer av datasystem så kallade personuppgiftsbiträden, vi upprättar då avtal med dessa, för att se till att personuppgifterna hanteras enligt dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig, PUA

I Lilla Edets kommun är det kommunstyrelsen och nämnderna som är personuppgiftsansvarig för respektive verksamhet. Det är de som har yttersta ansvaret och ”bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter”.

 

De nämnder som är personuppgiftsansvariga och som finns i Lilla Edets kommun är kommunstyrelsen, individnämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och valnämnden. Lilla Edets kommun har gemensam överförmyndarnämnd med Stenungsund, Tjörn och Orust kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  

Kontaktuppgifter för respektive nämnd går via kommunbrevlådan kommunen@lillaedet.se, ange i rubriken/ämne: GDPR.

Dataskyddsombud

Varje myndighet som hanterar personuppgifter ska utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har bland annat till uppgift att bevaka att kommunen följer lagstiftningen. Dataskyddsombud för Lilla Edets kommun är Madeleine Arvidsson Wäli på Göteborgsregionen.


Kontaktuppgifter:dso@goteborgsregionen.se, telefon: 031-335 52 53.


Senast uppdaterad: 2020-06-24
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »