Lilla Edets kommun - startsida

Överklaga beslut

Om du tycker att kommunen har fattat ett felaktigt beslut finns det två sätt att överklaga på, genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning


Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till. Laglighetsprövning innebär att förvaltningsrätten prövar om kommunens beslut är korrekt fattat i förhållande till kommunallagen. Vid en laglighetsprövning prövas alltså inte själva sakfrågan.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär


När ett beslut påverkar dig personligen, till exempel vid ett beslut om bygglov eller försörjningsstöd, kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du kan bara överklaga ett beslut du personligen berörs av. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga.

Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Senast uppdaterad: 2015-11-27
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »