Lilla Edets kommun - startsida

Offentlig handling

En allmän handling är offentlig om den inte omfattas av sekretess med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen.

Enligt svensk lag (offentlighetsprincipen) har du som privatperson rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar. Allmänna handlingar omfattar bland annat pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post eller fax. Om du begär ut en handling, och den inte omfattas av sekretess, ska handlingen lämnas ut till dig genast eller så snart som möjligt. Du behöver inte uppge vad du heter eller varför du vill se en viss handling.

Allmän handling


En handling är allmän om den:
  • förvaras hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsens förvaltning eller barn- och utbildningsnämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarier.
  • är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit. 
  • är upprättad. Handlingen räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart.
  • är ett protokoll som har justerats (godkänts).

Vilka handlingar är sekretessbelagda?


Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som handlar om en enskilds personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten.

Internt arbetsmaterial får bara läsas av anställda. De är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem.
Senast uppdaterad: 2015-11-27
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »