Lilla Edets kommun - startsida

Anslagstavla, officiell

I Lilla Edet finns den kommunala anslagstavlan digitalt på kommunens webbplats. Där anslås (meddelas) beslut fattade av fullmäktige, nämnder och styrelser.

Alla kommuner måste ha en kommunal anslagstavla eftersom anslagstavlan har en rättslig betydelse.

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan beslut överklagas till förvaltningsrätten i Göteborg.

Till anslagstavlan.
Senast uppdaterad: 2019-03-14
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »