Lilla Edets kommun - startsida

Beslut, insyn och rättsäkerhet

Offentlighetsprincipen är en grundlagsskyddad rättighet och innebär att myndigheternas verksamhet ska ske i öppna former i så stor utsträckning som det är möjligt för både svenska och utländska medborgare.

Som invånare i Lillla Edets kommun har du därmed rätt till insyn i kommunens verksamhet och kan på olika sätt ta del av kommunal information. Du kan till exempel komma och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden och ta del av de handlingar i kommunen som är offentliga. Som kommuninvånare har du även möjlighet att överklaga de flesta fattade beslut.

Påverka kommunen

Kommunens politiker fattar hela tiden beslut om frågor som påverkar dig som kommuninvånare. Besluten fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och tjänstemän. Det kan handla om beslut om skola, äldreomsorg, bygglov och om hur gator och parker ska utformas.

Ett sätt att påverka Lilla Edets kommuns verksamhet är att rösta i det allmänna valet som äger rum vart fjärde år och därmed vara med och välja de politiker som styr kommunen.

Mellan valen kan du också påverka kommunen på andra sätt, bland annat genom att:

  • lämna en synpunkt till kommunen
  • kontakta en politiker
  • engagera dig politiskt
  • göra namninsamlingar
  • överklaga ett beslut
Senast uppdaterad: 2020-04-03
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »