Lilla Edets kommun - startsida

Anslagstavla

Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats.

Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-03-25 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2020-03-25
  Paragrafer77-90
  Anslaget publicerades2020-03-25
  Anslaget tas ned
  2020-04-17
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott


  Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-03-10 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2020-03-10
  Paragrafer16-40
  Anslaget publicerades2020-03-16
  Anslaget tas ned
  2020-04-08
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-03-13 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2020-03-13
  Paragrafer66-76
  Anslaget publicerades2020-03-13
  Anslaget tas ned
  2020-04-05
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden


  Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde 2020-03-11 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganÖverförmyndarnämnden
  Sammanträdesdatum2020-03-11
  Paragrafer10-17
  Anslaget publicerades2020-03-11
  Anslaget tas ned
  2020-04-02
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Tekniska nämnden


  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-03-04 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganTekniska nämnden
  Sammanträdesdatum2020-03-04
  Paragrafer20-40
  Anslaget publicerades2020-03-11
  Anslaget tas ned
  2020-04-04
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Individnämnden


  Protokoll från Individnämndens sammanträde 2020-03-04 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämnden
  Sammanträdesdatum2020-03-04
  Paragrafer12-17, 19-24
  Anslaget publicerades2020-03-11
  Anslaget tas ned
  2020-04-03
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Utbildningsnämnden


  Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-05 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganUtbildningsnämnden
  Sammanträdesdatum2020-03-05
  Paragrafer11-32
  Anslaget publicerades2020-03-10
  Anslaget tas ned
  2020-04-02
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Miljö- & byggnämnden


  Protokoll från Miljö- & byggnämndens sammanträde 2020-03-02 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganMiljö- & byggnämnden
  Sammanträdesdatum2020-03-02
  Paragrafer20-40
  Anslaget publicerades2020-03-10
  Anslaget tas ned
  2020-04-02
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Kultur- & fritidsnämnden


  Protokoll från Kultur- & fritidsnämndens sammanträde 2020-03-03 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKultur- & fritidsnämnden
  Sammanträdesdatum2020-03-03
  Paragrafer12-27
  Anslaget publicerades2020-03-10
  Anslaget tas ned
  2020-04-02
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Omsorgsnämnden


  Protokoll från Omsorgsnämndens sammanträde 2020-03-02 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganOmsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum2020-03-02
  Paragrafer12-36
  Anslaget publicerades2020-03-10
  Anslaget tas ned
  2020-04-02
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Tekniska nämnden


  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-02-25 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganTekniska nämnden
  Sammanträdesdatum2020-02-25
  Paragrafer14-19
  Anslaget publicerades2020-02-27
  Anslaget tas ned
  2020-03-22
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF
Senast uppdaterad: 2020-01-29
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »