Handlingsprogram

Handlingsprogram är en instruktion över initiativ som ska tas.

Handlingsprogram ska beskriva de önskade åtgärderna så konkret att de kan utföras.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?