Kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Eden, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet. Här hittar du publicerade kallelser, protokoll, eventuell videosändning samt övrig information för sammanträdet.

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

  • Allmänhetens frågestund
  • Tilläggsbudget 2022 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF)
  • Kulturstrategiplan för Lilla Edets kommun 2022-2026

Övrig information

Paragrafer: 9-16

Anslag publiceras:

Anslag tas ned:

Förvaringsplats för protokoll: Sektor kommunledning

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommunfullmäktige

Kontakt