Äldre handlingar (2018-2021)

Här hittar du äldre handlingar och protokoll från 2021 och tidigare från kommnufullmäktige och nämnder. Vid lanseringen av nya lillaedet.se 2022 plockades det tidigare arkivet bort.

Letar du efter ännu äldre handlingar och protokoll? Vänd dig till kommunens växel för att få ut handlingar ur diariet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?