Lilla Edets kommun - startsida

Slamtömning

Alla slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Lilla Edets kommuns entreprenör för slamtömning är Cleanpipe Sverige AB.

Slamtömning sker i tur och ordning hos alla hushåll under året. Vid beställning av extra tömning bör Cleanpipe kontaktas minst en månad i förväg, då bokar du vilken/vilka månader som du önskar få tjänsten utförd. Anledningen till att  beställning bör göras en hel månad i förväg är för att tömningarna ska kunna planeras på ett rationellt sätt.

Vill du ha tömning tidigare än inom en månad så finns möjlighet att få tömning utförd inom 2 arbetsdagar (akuthämtning) alternativt 5 arbetsdagar (extrahämtning). Akuthämtning respektive extrahämtning sker mot en extra avgift. Tömning av sluten tank sker inom 10 arbetsdagar utan extra avgift.

Slamtömning - faktura

Fakturan för slamtömning består av följande delar:
  • Tömningsavgift, avgift för själva tömningen.
  • Behandlingsavgift, avgift för att omhänderta slammet på kommunens reningsverk.
  • Akuthämtning, avgift i de fall hämtning sker inom 2 arbetsdagar.
  • Extrahämtning, avgift i de fall att hämtningen sker inom 5 arbetsdagar.
Enligt Lilla Edets kommuns taxa tillkommer en behandlingskostnad för slam.  
Senast uppdaterad: 2020-10-16
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »