Lilla Edets kommun - startsida

Slamtömning

Alla slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Lilla Edets kommuns entreprenör för slamtömning är Cleanpipe Sverige AB.

Slamtömning sker i tur och ordning hos alla hushåll under året. Vid beställning av extra tömning bör Cleanpipe kontaktas minst en månad i förväg, då bokar du vilken/vilka månader som du önskar få tjänsten utförd. Anledningen till att beställning bör göras en hel månad i förväg är för att tömningarna ska kunna planeras på ett rationellt sätt.    

Enligt avtalet ska Cleanpipe komma och tömma senast nästkommande månadsslut när en tömning beställs. Normalt sker dock tömning inom två-tre veckor.

Vill du ha tömning tidigare än inom en månad så finns möjlighet att få tömning utförd inom 2 arbetsdagar (akuthämtning) alternativt 5 arbetsdagar (extrahämtning). Akuthämtning respektive extrahämtning sker mot en extra avgift. Även tömning av sluten tank kan även ske inom 10 arbetsdagar mot en extra avgift. Information om avgifter hittar du lite längre ner på sidan.

Förändrad kostnad för tjänsten ”tömning av sluten tank inom 10 arbetsdagar” från och med 1 juni 2021

Om du behöver slamtömning med kort varsel finns flera extratjänster att välja mellan. Sedan tidigare har du kunnat boka ”tömning av sluten tank inom 2 arbetsdagar” alternativt ”tömning av sluten tank inom 5 arbetsdagar” till en extra kostnad. Du har även kunnat boka tjänsten ”tömning av sluten tank inom 10 arbetsdagar” utan extra kostnad. Från och med 1 juni 2021 kostar denna tjänst 750 kronor inklusive moms. Detta på grund av förändrad överenskommelse mellan Cleanpipe och Lilla Edets kommun.


Bakgrund

När nuvarande avtal skrevs mellan Cleanpipe och Lilla Edets kommun fanns inte tjänsten ”tömning av sluten tank inom 10 arbetsdagar”. Då kommuninvånare senare efterfrågade en sådan tjänst gjorde kommunen och Cleanpipe en överenskommelse om att erbjuda tömning av sluten tank inom 10 arbetsdagar. Cleanpipe har under flera år varit generösa och utfört denna tjänst utan extra kostnad. De har nu dock kommit fram till att detta inte är långsiktigt ekonomiskt hållbart och behöver därför ta betalt även för denna tjänst. Vilket Lilla Edets kommun tycker är fullt rimligt.


Information om denna förändring skickas ut med brev till de kunder som berörs.

Slamtömning - faktura

Fakturan för slamtömning består av följande delar:
  • Tömningsavgift, avgift för själva tömningen.
  • Behandlingsavgift, avgift för att omhänderta slammet på kommunens reningsverk.
  • Avgift för eventuella extratjänster. Till exempel akuthämtning eller extrahämtning.


Slamtömningsavgifter

Alla enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång årligen. Lilla Edets kommuns entreprenör för slamtömning är Cleanpipe Sverige AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Slamtömningsavgiften består av två avgifter, transport och tömningsavgift samt slambehandlingsavgift.
Transport och tömningsavgift, slam

EnhetAvgift per enhet exkl. momsAvgift per enhet inkl. moms
2- eller 3 kammarbrunn 0-3 m³styck676 kr845,00 kr
2- eller 3 kammarbrunn 3,1-6 m³styck839 kr1 048,75 kr
2- eller 3 kammarbrunn 6,1-9 m³styck1 053 kr1 316,25 kr
2- eller 3 kammarbrunn 9,1 m³ och uppåt/m³106 kr132,50 kr
Sluten tank 0-3 m³styck676 kr845,00 kr
Sluten tank 3,1-6 m³styck839 kr1 048,75 kr
Sluten tank 6,1-9 m³styck1 053 kr1 316,25 kr
Sluten tank 9,1 m³ och uppåt/m³106 kr132,50 kr
BDT-brunnstyck676 kr845,00 kr
Slamtömning utförs enligt ovanstående taxa under normal arbetstid. Cleanpipe erbjuder jourtömning utanför normal arbetstid och på helgdagar för extra avgift. För mer information om denna tjänst tar du kontakt med Cleanpipe.

Slambehandlingsavgift

Vid slamtömning tillkommer en avgift på 130 kr/m³ inklusive moms (104 kr/m³ exklusive moms) för behandling av slam.
Slamtömningsavgifter - extratjänster

EnhetAvgift per enhet exkl. momsAvgift per enhet inkl. moms
Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter/5 m51 kr63,75 kr

Extrahämtning slutentank 10, tillägg på tömning slutentank. Extrahämtning sker inom 10 arbetsdagar efter beställning.

styck606 kr757,50 kr
Extrahämtning inom 5 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tank styck810 kr1 012,50 kr
Akuthämtning inom 2 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tankstyck1 014 kr1 267,50 kr
Hindrad tömningstyck504 kr630,00 kr
Extraavgift när extra personal eller utrustning krävs/påbörjad arbetstimme1 632 kr2 040,00 kr
Senast uppdaterad: 2022-01-14
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »