Lilla Edets kommun - startsida

Enskilt avlopp

Alla fastigheter ska ha en godkänd avloppsrening. Kraven är olika beroende på om du endast har BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten), eller om wc är anslutet.


Många äldre fastigheter behöver uppgradera sin avloppsrening för att klara dagens krav. Ibland kan en gemensam anläggning för flera fastigheter vara en lösning. För att installera en enskild avloppsanläggning eller göra förändringar i en befintlig anläggning måste du lämna in en ansökan till miljö- och byggnämnden. I broschyren Avlopp på rätt sätt Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster., finns mer information om ansökningsprocessen, olika avloppsanläggningar och tekniska lösningar. Är du osäker på om ditt avlopp uppfyller dagens krav på rening kan du ta hjälp av avloppsguiden. Länk till annan webbplats. På deras webbplats finns information om olika typer av avloppsanläggningar och avloppsrening samt en checklista för att kontrollera sitt avlopp. Här kan du läsa mer om vad som gäller när du köper eller säljer hus Länk till annan webbplats. med enskilt avlopp.

Inventering av enskilda avlopp

Miljö- och byggnämnden arbetar kontinuerligt med tillsyn av enskilda avlopp. En inventering av alla avlopp i kommunen genomförs för att lokalisera de avloppsanläggningar som har bristfällig, eller saknar, reningsfunktion. I egenskap av tillsynsmyndighet ställer nämnden i samband med inventeringen också krav på de fastighetsägare som har ett bristfälligt avlopp att åtgärda dessa. Av kommunens enskilda avlopp bedöms 60–80 % inte uppfylla dagens krav på rening. Syftet med att åtgärda bristfälliga avloppsanläggningar är bland annat att förbättra situationen i vattendrag och grundvatten och minska belastningen från näringsämnen till vattendrag. Här kan du läsa mer om kommunens tillsyn av enskilda avlopp.


Lagstiftningen kräver att:

  • du kontaktar miljöenheten senast sex veckor innan du vill börja anlägga nytt avlopp så att vi hinner handlägga ansökan om tillstånd.
  • du fyller i din ansökan fullständigt och upprättar en tydlig situationsplan över hur avloppsanläggningen ska se ut.
  • du kontaktar miljöenheten för slutbesiktning när anläggningen är klar att tas i bruk och innan den täcks över.
  • du följer villkor som ställs i tillståndet.

Lämna dina synpunkter


Säg vad du tycker om det vi gör genom att fylla i vårt synpunktsformulär.
Senast uppdaterad: 2020-07-03
Sidansvarig: Kristian Nordström
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »