Lilla Edets kommun - startsida
Naturbild från Valdalsbergen

Valdalsbergen

På nordostsidan kantas Valdalen av 75-100 m höga skogsklädda branter och från sjöarna uppe på platån söker sig sidobäckar i branta lopp ned mot Valdalsbäcken.

Valdalen har rikkärr och ängsgranskog med intressanta arter samt även ekskogar med en artrik lavflora. Skogen är starkt olikåldrig med många tallar av riktigt hög ålder och området är dessutom opåverkat av skogsbruk sedan lång tid. I ekskogarna finns betydande ekologiska värden med bland annat blåsippa, vippärt och skogsvicker. I bäckravinerna kan man dessutom hitta tandrot, sårläka och skogssvingel. De botaniskt rikaste miljöerna finns nedanför branten vid Valdalsbäcken där t ex skirmossa, kalkkammossa, dunmossa, gräsull och tagelsäv växer.På grund av att det är mycket brant och blött är det relativt svårvandrat. Området är annars genomkorsat av stigar som dock oftast slutar helt abrupt. En markerad vandringsstig går genom området.

Hitta hit

Valdalsbergen är beläget i Hjärtums socken i Lilla Edets kommun. Kör från Ström/Lilla Edet förbi Hjärtum. Efter 8 kilometer svänger du av mot Valdalsbergens naturreservat. Kör cirka1,7 kilometer och sväng därefter höger och följ skyltningen mot reservatet. Efter cirka1,5 kilometer kommer du fram till parkeringen och informationstavla över Valdalsbergens naturreservat.
Senast uppdaterad: 2019-04-02
Sidansvarig: Åsa Runosson
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »