Lilla Edets kommun - startsida

Skyddad natur

I Lilla Edet finns mycket värdefull natur. En del av denna är skyddad genom naturreservat, naturvårdsavtal eller biotopskydd.

Naturreservat

Det är länsstyrelsen som beslutar om de flesta naturreservaten. I Lilla Edet kommun finns det nio naturreservat (sök på "Lilla Edet" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om varför naturreservat bildas och vilka föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som gäller.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som skyddas inom EU. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer försvinner. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om Natura 2000. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Biotopskydd

Biotopskyddsområden är mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- och växtarter, vilka annars är särskilt skyddsvärda. Inom ett biotopskyddsområde får du inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön. Sådana områden kan till exempel vara alléer, stenmurar, åkerholmar och liknande. Läs mer om biotopskyddsområden på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om skyddad natur

Du kan läsa mer om vilka olika typer av skyddad natur det finns på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Senast uppdaterad: 2020-07-13
Sidansvarig: Åsa Runosson
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »