Lilla Edets kommun - startsida

Tomgångskörning

Att låta bilen stå på tomgångskörning påverkar luftkvalitén negativt. En bil på tomgång släpper ut mer avgaser än en bil i rörelse. Därför måste du stänga av motorn vid stillastående längre än en minut. Om det är möjligt bör du undvika tomgångskörning helt.

I Lilla Edets kommuns lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö står det att "En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut". Det finns undantag för när detta inte gäller:

 

  • om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö,
  • om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

 

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannat vid broöppning.

 

Läs mer i de lokala föreskrifterna till höger.

Senast uppdaterad: 2021-02-23
Sidansvarig: Åsa Runosson
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »