Lilla Edets kommun - startsida

Ström

Stallgärdet ligger i Lilla Edet på västra sidan av Göta älv. Här finns förskola och skola, rekreationsområde och promenadavstånd till Lilla Edets centrum via en gångbro över Göta älv.

Norra Stallgärdet, Ström

På Norra Stallgärdet i Ström kan du köpa tomt och bygga hus i egen regi. Tomtpriset är exklusive anslutningsavgifter.

Lediga tomter, Norra Stallgärdet
FastighetAdress Areal kvmKöpeskilling

Ström 1:191

Spannmålsvägen 8

1080

450 000

Har du frågor om tomterna eller vill boka en personlig tomtvisning? Kontakta Andreas Thorstensson, kontaktuppgifter hittar du till höger.

Vägbeskrivning till Ström

Söderifrån med bil kör du på E45 norrut i riktning mot Karlstad. Följ E45, passera Göta och sväng av vid Södra Lilla Edetmotet. Kör över motorvägen och håll höger tills du kommer till nästa rondell. Kör in på Göteborgsvägen och fortsätt tills du kört förbi skolan, sväng vänster in på Skolgatan. När du kommer till en T-korsning tar du vänster ut på Brovägen och kör över älven. Fortsätt på Brovägen tills du kommer till trafikljus, här svänger du höger in på Kungälvsvägen. Fortsätt på Kungälvsvägen cirka 400 meter och sväng höger in på Ljungskilevägen och därefter vänster in på Stallvägen.

Norrifrån med bil kör du på E45 söderut mot Göteborg. Sväng av vid Norra Lilla Edet motet och ta höger ut på Brovägen, passera över älven och fortsätt sedan enligt vägbeskrivning ovan. 

Välkommen till Ström och Stallgärdet!

Senast uppdaterad: 2019-09-13
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »