Lilla Edets kommun - startsida

Värmepump

Jord- och bergvärme har blivit ett vanligt alternativ för uppvärmning av bostäder. Att installera en värmepump kan vara en fördel för både miljön och din ekonomi.

Även värmepumpar påverkar omgivningen. Därför är det viktigt att hitta en bra placering för anläggningen. En värmepump som tar värme från berg, jord och
grund- och ytvatten kan till exempel  påverka grundvattnet.

Bergvärme

En bergvärmeanläggning hämtar lagrad energi från ett borrat hål i marken. Kostnaden för att installera en bergvärmepump varierar med förutsättningarna på tomten. Använd en certifierad brunnsborrare. De har dokumenterad kunskap och ansvarsförsäkring. Det som kan påverka priset är:
  • djup från markyta till berg
  • borrhålets djup
  • värmepumpens storlek
Du kan ha rätt till ROT-avdrag för borrning och installation, mer information finns hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skydda närliggande dricksvattentäkter och för att ersätta eventuell skada på sådan.

Anmälan

För att installera en berg-, jord-, grund- och ytvatten värmepump måste du först anmäla Pdf, 890.5 kB, öppnas i nytt fönster. om det hos miljö- och byggnämnden. Anmäl i god tid, normalt sex veckor, innan installationen påbörjas.

Inom vattenskyddsområde

I Lilla Edets kommun finns än så länge bara ett vattenskyddsområde, Köperödssjöarnas vattenskyddsområde, som bland annat inkluderar Öresjö. Inom detta område får du anlägga berg- och jordvärme precis som i övriga delar av kommunen. Däremot får du inte anlägga en anläggning för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla från ytvatten utan att ansöka om tillstånd från miljö- och byggnämnden.

Senast uppdaterad: 2022-03-04
Sidansvarig: Henrik Noord
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »