Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

Plan- och bygglagen ger kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden möjlighet att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för att ta fram arkivbeständiga handlingar.  
Avgift för bygglov och andra lov tas ut enligt tabeller som gäller för bygglovstaxan. I bygglovstaxan kan du se avgiften för olika bygglov.
Senast uppdaterad: 2019-02-27
Sidansvarig: Åsa Runosson
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »