Lilla Edets kommun - startsida

Energi- och klimatrådgivning

Rådgivningen informerar och vägleder kostnadsfritt företag, hushåll och organisationer i frågor som rör energi och transporter och dess klimatpåverkan. Kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet har gemensam kommunal rådgivning med kontor i Stenungsund. 

Energi- och klimatrådgivningen finansieras till 100 % av statligt stöd från Energimyndigheten*.

Kontakta gärna rådgivningen när du: 

  • vill minska din energianvändning och använda energin smartare
  • har frågor kring olika uppvärmningssystem
  • undrar över egen elproduktion, till exempel solceller
  • har frågor kring transporter och miljö
  • vill låna energimätare eller värmekamera (mot deposition)
Energimätare och värmekamera finns att låna på Medborgarservice i Lilla Edets kommunhus, biblioteken i Stenungsund, Skärhamn och Henån.

Läs mer om att låna värmekameran och gör en intresseanmälan

Är du företagare?

Företag är ofta de som har störst potential att spara energi och pengar, till låg eller ingen investeringskostnad. Rådgivningen vill därför satsa mer på företag och kommer gärna ut till ert företag och agerar bollplank kring energieffektivisering i företaget.

*Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem. På Energimyndighetens webbplats finns sidor för både företag och privatpersoner. De testar också via Testlab energiprestanda på olika apparater och uppvärmningssystem.
Senast uppdaterad: 2022-01-26
Sidansvarig: Henrik Noord
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »