Lilla Edets kommun - startsida

Marklov

Marklov kan krävas vid förändrat höjdläge för tomter eller mark för allmän plats.

Inom område med detaljplan krävs marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras mer än 0,5 meter. Om ett visst höjdläge anges i planen krävs inte marklov för att höja eller sänka markytan till denna nivå. Fastighetsägaren har skyldighet att informera sig om markförhållandena innan arbeten som exempelvis schaktning eller byggnation påbörjas.

Marklov krävs inte utanför detaljplanerat område, men det kan behövas tillstånd från andra myndigheter eller förvaltningar.

Nytt höjdsystem infört 31 maj 2019

31 maj bytte Lilla Edets kommun höjdsystem, från de tidigare systemen RH00 och RH70 till det nationella referenssystemet RH 2000. Det är därför viktigt att du som söker bygglov kontrollerar vilket höjdsystem som anges på dina handlingar.

Läs mer om systembytet på lillaedet.se/höjdsystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2019-06-13
Sidansvarig: Åsa Runosson
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »