Lilla Edets kommun - startsida

Frågor och svar, markanvisningstävling

Här hittar du frågor och svar kring markanvisningstävlingen. Vi uppdaterar listan efter hand.


Är det möjligt att bygga till exempel radhus eller parhus i grupp på en tomt?

Det kan vara flera bostäder på samma tomt, byggnadsarean per byggnad får dock inte överstiga 200 kvm. Notera att tomt inte är samma sak som fastighet.

_


Måste det vara två parkeringsplatser till varje lägenhet och radhus?

Nej, det måste inte vara två parkeringsplatser till varje bostad.

_

 

Kan man bygga tre radhus med en total byggnadsarea på 180 kvm på en tomt och sammanfoga dessa med ytterligare tre radhus med en byggnadsarea på 180 kvm på nästa tomt, och därmed ha en sammanhängande länga på sex radhus fördelat på två tomter?

Nej, den maximala byggnadsarean per byggnad är 200 kvm.

_

 

Kan vi räkna med att det går att anlägga husen som platta på mark och att 20 kPa angetts som en stor säkerhetsmarginal?

Enligt den geotekniska undersökningen bedöms generellt grundläggning kunna utföras med platta på mark men där pålning eller platta med kompensationsgrundläggning kan vara aktuellt vid ojämna markförhållanden.

_

 

Vad innebär ”minsta och största tomtstorlek 400 m2 respektive 800 m2” ?

Det innebär att det ska finnas tomt (tomtplats) till huvudbyggnad som är 400-800 kvm (husets yta inräknad) stor. Notera att tomt inte är samma sak som fastighet.

Senast uppdaterad: 2019-08-06
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »