Lilla Edets kommun - startsida

Markanvisningstävling

Lilla Edets kommun bjöd under våren in till markanvisningstävling för uppförande av bostäder på Södra Stallgärdet, Ström. Nu är tävlingen avslutad och vi tackar för de bidrag som kommit in! Vinnare blev Eksjöhus Bostad AB.

Tävlingsuppdraget bestod av att utforma ett bostadskvarter som ska byggas. Alla välkomndes att delta i markanvisningstävlingen genom tävlingsbidrag. Sammanlagt skickades sex stycken bidrag in. 

Vinnande förslag

24 september stod det klart att vinnande bidrag är Eksjöhus Bostad AB. Eksjöhus Bostad AB kommer att uppföra 16 bostadsrätter i form av parhus i två plan.

Kvarteret kommer att få en tydlig inramning men också en luftig känsla med inslag av en hel del grönska. Det planeras för bland annat fruktträd och ett större vårdträd i mitten av kvarteret, som skapar identitet och karaktär.


Inom kort börjar Eksjöhus Bostad AB att projektera för bostadsområdet för att efter det lägga ut bostadsrätterna på marknaden.

Vy över hur området kommer att se ut. Från det vinnande bidraget, Eksjöhus Bostad AB.

Om tävlingsområdet

Området ligger i Södra Stallgärdet, Ström, på västra sidan av Göta älv vid Lilla Edet. Området är gammal åkermark och fastigheten är 5 691 kvm stor.

Här finns närhet till förskola och skola, rekreationsområde och promenadavstånd till Lilla Edets centrum via en gångbro över Göta älv. Området ligger nära slussarna och Ströms slott med anor från 1600-talet.


För området gäller detaljplan för Ström 1:65 mfl Stallgärdet, södra delen. Inom detaljplanen finns byggrätt för bostäder, kontor/handel och förskola. Tävlingsområdet innefattar ett av bostadskvarteren.

Gata och VA är utbyggt till fastigheten.

Så här såg tävlingsinbjudan ut i sin helhet. Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar kring tävlingen


Följande kriterier användes som utvärderingsgrund vid val av exploatör:


- hur väl tävlingsbidraget förhöjer områdets stadsbild och anpassas
till topografi och landskap
- byggnadernas arkitektur och koppling till områdets historia
- hur utemiljön gestaltas
- lägenheternas planlösning och olika lägenhetsstorlekar
- tillgång till uteplats
- hur förslaget använder sig av material och lösningar med mindre
miljöpåverkan

Senast uppdaterad: 2019-09-25
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »