Lilla Edets kommun - startsida

I kontakten med hyresvärd

Här hittar du tips som kan vara betydelsefulla i dina kontakter med hyresvärdar.

I kontakten med en hyresvärd


• Är det rätt person jag pratar med?
• Är det rätt kontaktperson på fastighetsbolaget?
• Är det en privatperson?
• Vad heter personen? (Så att du har ett namn att återkomma till om du ska ringa igen.)
 

Din presentation för hyresvärden


Hur presenterar du dig för en hyresvärd? Detta är viktigt för en hyresvärd:
 
  • Skötsamhet
  • Fast inkomst/tillräcklig inkomst
  • Skulder, vad är det för skulder?
  • Betalningsanmärkningar, vad är det för betalningsanmärkningar?
  • Tidigare boenden
Vad är dina starka sidor respektive svaga sidor i ovanstående?

Svaren från hyresvärden


Vad får du för svar av hyresvärden?

• Är lägenheten redan uthyrd? Svarar hyresvärden "vi har inget ledigt", be då att få återkomma.
• Säger hyresvärden att det inte finns möjlighet att hyra en lägenhet? I så fall är det viktigt att fråga varför. Vad kan det bero på?
 

Kolla upp hyresvärd


Du har också möjlighet att kolla upp hyresvärdar. Det kan du göra genom:

• fastighetsägarens egen dokumentation vad gäller klagomål och felanmälan.
• inkomna klagomål rörande fastighetsägaren hos kommunen, men även hos hyresgästföreningen.
• inspektionsrapporter hos kommunen som berör fastighetsägarens egenkontroll, till exempel gällande hälsoskydd.

Senast uppdaterad: 2019-02-18
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »