Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter avfallstjänster

Nedan hittar du de vanligaste avgifterna och taxorna för kommunens avfallstjänster 2021. I ett abonnemang ingår förutom hämtning av hushållsavfall vid fastigheten transport och omhändertagande av avfallet, tillgång till återvinningscentralen i Göta (ÅVC), kundservice och fakturering.

En grundavgift för hushållsavfall betalas alltid per hushåll och/eller per verksamhet, sedan tillkommer även kostnaden för valt abonnemang. Du ser dina valmöjligheter nedan under rubriken Avfallshämtning.

 

Komplett taxedokument.PDF

Fakturering

Fakturering för avfallsabonnemang sker fyra gånger per år för året-runt-abonnemang och två gånger per år för sommarabonnemang.

Vill du istället få din faktura varje månad tar du kontakt med enheten för avfall och återvinning. Kontaktuppgifter hittar du till höger. Kravet för att få månadsfaktura är att fakturan distribueras som E-faktura direkt till din internetbank.

Grundavgifter
 Avgift inkl. moms
En- och tvåfamiljshus1 106,44 kr
Fritidshus553,22 kr
Lägenhet553,22 kr
Verksamhet1 106,44 kr
 
Avfallshämtning - (innan matavfallsinsamling införts hos dig)
AbonnemangHämtningsintervallAvgift inkl. moms
Helår 140 l kärlVarannan vecka1 442,82 kr
Helår 140 l kärlVar fjärde vecka*542,10 kr
Helår 190 l kärlVarannan vecka1 958,51 kr
Helår 190 l kärlVar fjärde vecka*733,92 kr
Sommar 140 l kärlVarannan vecka556,00 kr
Sommar 140 l kärlVar fjärde vecka*208,50 kr
Sommar 190 l kärlVarannan vecka754,77 kr
Sommar 190 l kärlVar fjärde vecka*283,56 kr
Avfallshämtning - restavfall efter att matavfallsinsamling införts
AbonnemangHämtningsintervallAvgift inkl. moms
Helår 140 l kärlVarannan vecka1 952,95 kr
Helår 140 l kärlVar fjärde vecka*781,18 kr
Helår 190 l kärlVarannan vecka2 656,29 kr
Helår 190 l kärlVar fjärde vecka*1 061,96 kr
Sommar 140 l kärlVarannan vecka977,17 kr
Sommar 140 l kärlVar fjärde vecka*390,59 kr
Sommar 190 l kärlVarannan vecka1 327,45 kr
Sommar 190 l kärlVar fjärde vecka*530,98 kr
Avfallshämtning - matavfall
AbonnemangHämtningsintervallAvgift inkl. moms
Helår 140 l kärlVarannan vecka390,59 kr
Sommar 140 l kärlVarannan vecka195,99 kr
Hemkompost* - 0 kr
* Kräver ”anmälan om kompostering” och godkännande av samhällsnämnden.

Hämtningsperioden för sommarabonnemang är 1 maj - 30 september.
 
Extra tjänster
TjänsterAvgift inkl. moms
Matavfallspåse 45 liter, per styck 8,50 kr
Abonnemangsbyte som innebär byte av kärl, per fastighet och tillfälle312,50 kr
Avgift per besök till ÅVC efter 24 avgiftsfria besök till ÅVC per kalenderår och per hushåll282,50 kr
Ersättningskort vid förlust av passerkort till ÅVC282,50 kr
Hämtning per transport av övrigt hushållsavfall, till exempel skrymmande avfall, där så är skäligt.2 343,75 kr

Extra tömning ett styck avfallskärl, inom tre arbetsdagar.

312,50 kr

Viss extrautrustning till avfallskärl, till exempel speciella lock eller lås.

1 130,00 kr

Utlåning av avfallskärl, 140 liter, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. En tömning ingår i priset.

842,50 kr
Utlåning av evenemangskärl, 660 liter flerfack, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. En tömning ingår i priset.1 018,75 kr
 
Senast uppdaterad: 2021-01-26
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »