Lilla Edets kommun - startsida

Matavfallsinsamling

Under hösten 2020 infördes matavfallsinsamling i flerfamiljshus och verksamheter. Hos privatpersoner som bor i villa startar insamlingen under perioden mars 2021 juni 2022, uppdelat i fyra etapper områdesvis:

Etapp 1: Ström, Berg östra, Hasterödskrysset, Ucklum, Åby, Törresröd och Åsbräcka. 1 mars – 30 april 2021.

Information om etapp 2, 3 och 4 kommer att publiceras allt eftersom här på denna sida.


Du som bor i villa kommer få information hemskickad via brev när införandet närmar sig i ditt område.

Tidsplanen för införandet av matavfallsinsamlingen i Lilla Edets kommun har behövt revideras.

Klicka här för att läsa mer om det. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan får du svar på de vanligaste frågorna om införandet av matavfallsinsamlingen. Bland annat varför matavfallsinsamlingen införs, hur du påverkas, vad som händer med matavfallet och om miljönyttan med att sortera ut sitt matavfall.


Vanliga frågor och svar

Införandet

Det införs för att uppnå nationella och lokala miljömål och därmed miljönytta. Matavfallet rötas i en biogasanläggning där det blir biogas och biogödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring på åkermark där ny mat odlas. Mat blir ny mat!

Enligt ett regeringsbeslut ska alla kommuner erbjuda separat matavfallsinsamling senast 31 december 2023. Enligt de nationella miljömålen ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll behandlas biologiskt.


Under hösten 2020 infördes matavfallsinsamling i flerfamiljshus och verksamheter. Hos privatpersoner som bor i villa startar insamlingen under perioden mars 2021 – juni 2022, uppdelat i fyra etapper områdesvis:

Etapp 1: Ström, Berg östra, Hasterödskrysset, Ucklum, Åby, Törresröd och Åsbräcka. 1 mars – 30 april 2021.

Information om etapp 2, 3 och 4 kommer att publiceras allt eftersom här på lillaedet.se/matavfall.

Du som bor i villa kommer få information hemskickad via brev när införandet närmar sig i ditt område.


Matavfall och brännbart avfall samlas in och behandlas separat. Matavfallet körs till en anläggning där biogas och biogödsel produceras, medan det brännbara avfallet körs till en annan anläggning för förbränning. Det finns dock ett alternativ att hemkompostera matavfallet, då krävs inget extra kärl för ditt matavfall. Här kan du läsa mer om hur du hemkomposterar på lillaedet.se/kompost
Hur det går till

Kommunen tillhandahåller papperspåsar, påshållare och brunt matavfallskärl.

Till dig som bor i villa delas matavfallspåsar och påshållare ut tillsammans med det bruna kärlet. När du behöver nya matavfallspåsar lägger du en påse mellan locket och kärlet. Då lämnar chauffören en ny bunt samtidigt som hen hämtar ditt avfall.

Till dig som bor i lägenhet eller hyr din verksamhetslokal delas papperspåsar och påshållare ut av din hyresvärd/bostadsrättsförening.

Ditt matavfall lägger du i papperspåsen. Inomhus förvarar du matavfallspåsen i påshållaren. Påsen läggs sedan i matavfallskärlet (det bruna). Observera att det endast är kommunens papperspåsar för matavfall som får läggas i matavfallskärlet, använd aldrig plastpåsar till matavfallet.


Det vanliga är att matavfallet hämtas varannan vecka, men vid flerbostadshus och verksamheter finns möjlighet till hämtning varje vecka.


I samband med att kommunen inför insamling av matavfall kommer vissa förändringar att ske när det gäller hämtningsdagar.

Från och med vecka 48 gäller dessa hämtningsdagar för både restavfall och matavfall:
Måndag – Ström, Hjärtum och Västerlanda
Onsdag – Göta, Lödöse, Prässebo och Nygård
Torsdag – Centralort Lilla Edet.

I Hjärtum, Nygård och Västerlanda hämtas avfallet varannan vecka.

Ditt hämtningsintervall består, så länge du inte har meddelat enheten för avfall och återvinning att du vill ändra i ditt abonnemang. Det betyder att om du tidigare fått ditt avfall hämtat varje vecka, får du det även fortsättningsvis.


Insamlingen sker antingen med fordon som har ett fack, under rutter där enbart matavfall samlas in, eller med ett fordon, med två separata lastfack, som samlar in både restavfall och matavfall.


Ja, det går att ansöka om delat kärl, på samma sätt som ni idag kan dela det gröna kärlet för restavfall. Ni ansöker om att dela kärl genom att fylla i denna blankett.


Exempelvis;

 • Alla slags matrester, både tillagade, råa och gamla
 • Gammal mat med utgånget datum
 • Benrester från kött, fisk och fågel
 • Frukt- och grönsaksrester samt skal
 • Ägg och äggskal
 • Torrvaror (mjöl, kryddor, ströbröd, konserverad mat med mera)
 • Bröd av alla slag
 • Tepåsar, te och kaffesump
 • Stelnat stekfett och margarin
 • Godis, snacks (popcorn, chips, ostbågar med mera)
 • Kosttillskott, proteinpulver, bantningspulver
 • Katt- och hundmat (både blötmat och torrfoder)
 • Kaffefilter, hushållspapper och servetter går också bra.


Exempelvis;

 • Matförpackningar av alla slag (plast, tuber, aluminium med mera)
 • Krukväxter, snittblommor och trädgårdsavfall
 • Tobak, fimpar och snus
 • Tuggummi/nikotintuggummi
 • Medicin (lämnas till apoteket)
 • Glasspinnar och ätpinnar
 • Bomull, bindor, tamponger och våtservetter
 • Jord, sand, kattsand, djurströ och djurspillning
 • Grillkol, aska och stearin
 • Stora mängder fallfrukt (kan lämnas på återvinningscentralen i Göta).


Påsar kommer tillhandahållas kontinuerligt i soprum i flerbostadshus och tilldelas av din fastighetsägare.

Till dig som bor i villa delas matavfallspåsar ut tillsammans med det bruna kärlet. När du behöver nya matavfallspåsar lägger du en påse mellan locket och kärlet. Då lämnar chauffören en ny bunt samtidigt som hen hämtar ditt avfall.

Verksamheter som hyr sin lokal får nya påsar av hyresvärden. Om ni äger fastigheten där ni bedriver verksamhet beställer ni nya påsar genom att kontakta enheten för avfall och återvinning via avfall@lillaedet.se. Standardpåsen för matavfall är av storleken nio liter. Om er verksamhet har behov av större påsar köper ni in matavfallspåsar på egen hand. Dessa behöver dock godkännas av enheten för avfall och återvinning. Det går bra att ta kontakt med via avfall@lillaedet.se för att stämma av påsarna.


De vanliga 9-literpåsarna ingår i abonnemangspriset.


Önskar du använda andra påsar behöver de godkännas av kommunen och de finansieras på egen hand. För frågor om påsar vänligen kontakta enheten avfall och återvinning via avfall@lillaedet.se.


Det är viktigt att inget annat avfall än matavfall läggs i det bruna kärlet. Annat avfall kan förstöra rötningsprocessen eller fastna i förbehandlingen när matavfallet ska bli biogas och biogödsel.
Påverkan

Du som bor i villa kommer att få ett nytt brunt kärl för matavfall, förutsatt att du inte hemkomposterar. Detta kommer att tömmas varannan vecka. Efter införandet kommer ditt restavfallskärl tömmas var fjärde vecka. Har du behov av tömning med tätare intervall, annan storlek på kärl eller fler kärl kan du alltid höra av dig till enheten avfall och återvinning via avfall@lillaedet.se för att ändra ditt abonnemang.

De olika abonnemangsalternativen och tillhörande priser hittar du i Avfallstaxan 2021

Tillsammans med matavfallskärlet förser kommunen dig även med matavfallspåsar och påshållare. Dessa kommer lämnas på samma plats där ditt restavfall hämtas idag.

När du behöver nya matavfallspåsar lägger du en påse mellan locket och kärlet. Då lämnar chauffören en ny bunt samtidigt som hen hämtar ditt avfall. Ingen extra kostnad tas ut för matavfallspåsarna utan dessa ingår i ditt abonnemang.

Hos privatpersoner som bor i villa startar insamlingen under perioden mars 2021 - juni 2022, uppdelat i fyra etapper områdesvis:

Etapp 1: Ström, Berg östra, Hasterödskrysset, Ucklum, Åby, Törresröd och Åsbräcka. 1 mars – 30 april 2021.

Information om etapp 2, 3 och 4 kommer att publiceras allt eftersom här på lillaedet.se/matavfall. Bor du i villa kommer du också få information hemskickad via brev.


Du som bor i lägenhet kommer behöva sortera ut ditt matavfall. Information om hur du ska gå till väga får du av din hyresvärd/bostadsrättsförening.


Du/ni behöver informera era hyresgäster om matavfallsinsamlingen samt dela ut påshållare och tillhandahålla matavfallspåsar. Ni behöver också se till att skapa utrymme för matavfallskärlen i fastighetens soprum.

Tillsammans med matavfallskärlen har kommunen försett er även med matavfallspåsar och påshållare. Kommunen kommer kontinuerligt fylla på ert lager av matavfallspåsar. Maila enheten avfall och återvinning på avfall@lillaedet.se när påsarna börjar ta slut.

Statistik visar att 30-40 procent av det som i Lilla Edets kommun idag slängs i de gröna restavfallskärlen är matavfall. Utifrån detta har kommunen försett er med ett eller flera nya bruna avfallskärl för matavfall, utifrån ert beräknade behov, under oktober månad 2020. Matavfallskärlen töms en gång i veckan. Ni kommer att behålla samma antal, storlek och hämtningsintervall när det gäller de gröna restavfallskärlen, så länge ni inte gör förändringar i ert abonnemang. Skulle ert behov av antal kärl, kärlstorlek eller hämtningsintervall förändras med tiden finns det alltid möjlighet att göra förändringar i ert abonnemang.

I samband med att kommunen inför insamling av matavfall kommer vissa förändringar att ske när det gäller hämtningsdagar.

Från och med vecka 48 gäller dessa hämtningsdagar för både restavfall och matavfall:
Måndag – Ström, Hjärtum och Västerlanda
Onsdag – Göta, Lödöse, Prässebo och Nygård
Torsdag – Centralort Lilla Edet.

I Hjärtum, Nygård och Västerlanda hämtas avfallet varannan vecka.


Som bostadsrättsförening behöver ni informera era medlemmar om matavfallsinsamlingen samt dela ut påshållare och tillhandahålla matavfallspåsar. Ni behöver också se till att skapa utrymme för matavfallskärlen i fastighetens soprum.

Tillsammans med matavfallskärlen har kommunen försett er även med matavfallspåsar och påshållare. Kommunen kommer kontinuerligt fylla på ert lager av matavfallspåsar. Maila enheten avfall och återvinning på avfall@lillaedet.se när påsarna börjar ta slut.

Statistik visar att 30-40 procent av det som i Lilla Edets kommun idag slängs i de gröna restavfallskärlen är matavfall. Utifrån detta har kommunen försett er med ett eller flera nya bruna avfallskärl för matavfall, utifrån ert beräknade behov, under oktober månad 2020. Matavfallskärlen töms en gång i veckan. Ni kommer att behålla samma antal, storlek och hämtningsintervall när det gäller de gröna restavfallskärlen, så länge ni inte gör förändringar i ert abonnemang. Skulle ert behov av antal kärl, kärlstorlek eller hämtningsintervall förändras med tiden finns det alltid möjlighet att göra förändringar i ert abonnemang.

I samband med att kommunen inför insamling av matavfall kommer vissa förändringar att ske när det gäller hämtningsdagar.

Från och med vecka 48 gäller dessa hämtningsdagar för både restavfall och matavfall:
Måndag – Ström, Hjärtum och Västerlanda
Onsdag – Göta, Lödöse, Prässebo och Nygård
Torsdag – Centralort Lilla Edet.

I Hjärtum, Nygård och Västerlanda hämtas avfallet varannan vecka.


Statistik visar att 30-40 procent av avfallet som slängs i flerbostadshus i Lilla Edets kommun är matavfall. Utifrån detta kommer kommunen att förse er med ett eller flera nya bruna avfallskärl för matavfall, utifrån ert beräknade behov, under oktober månad 2020. Saknas det plats i befintliga utrymmen får en ny lösning för hanteringen hittas. Fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen ansvarar för sina avfallsutrymmen.

Även lämplig plats för förvaring av matavfallspåsarna behöver ordnas, om ni inte planerar att direkt dela ut dessa till era hyresgäster/medlemmar.

Om ni som fastighetsägare/bostadsrättsförening har frågor kring anpassningar av soprum är ni välkomna att kontakta enheten för avfall och återvinning på avfall@lillaedet.se eller 0520-65 95 29.


Priset beror främst på val av restavfallsabonnemang, dvs hur stort kärl för restavfall samt hämtningsintervall du väljer, men även vilket matavfallsabonnemang du väljer. Prisexempel för de vanligaste abonnemangen. Läs mer i Avfallstaxa 2021


Det beror på vilket abonnemang du har idag och vad du väljer efter införandet av matavfallsinsamlingen.

Ett grönt restavfallskärl med tömning varannan vecka (vilket är det vanligaste abonnemanget i dagsläget) kostar innan införandet av matavfallsinsamlingen ungefär lika mycket som ett grönt restavfallskärl med tömning var fjärde vecka och ett brunt matavfallskärl med tömning varannan vecka (vilket kommer bli standard efter införandet) kommer kosta efter införandet.

Prisexempel för de vanligaste abonnemangen. Läs mer i Avfallstaxa 2021
Miljönyttan

Matavfallet rötas i en biogasanläggning och blir biogas och biogödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring på åkermark där ny mat odlas. Mat blir ny mat!


Nej. Matavfall och brännbart avfall samlas in och behandlas separat. Matavfallet körs till en anläggning där biogas och biogödsel produceras, medan det brännbara avfallet körs till en annan anläggning för förbränning.


Matavfallet rötas och blir biogas och biogödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring på åkermark.


Genom att bränna matavfallet uppnås inte lika stor miljönytta som biogasen och biogödsel ger. Insamlingen möjliggör att matavfallet kan rötas i en biogasanläggning och bli biogas och biogödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring på åkermark där ny mat odlas.
Hemkompostering

Ja, om du sedan tidigare ansökt hos kommunen om hemkompostering och fått godkänt för det kan du välja att fortsätta att hemkompostera. Vid godkänd hemkompostering behövs inte det extra bruna matavfallskärlet eftersom matavfallet läggs i din hemkompost.

Om du redan har en, av kommunen godkänd, hemkompost får du inte något brunt matavfallskärl med automatik. Om du önskar ett matavfallskärl trots att du hemkomposterar kontaktar du enheten avfall och återvinning via avfall@lillaedet.se.

Läs mer om hur kompostering, och ansökan om detta, fungerar på lillaedet.se/kompost


Vid insamling ska matavfallet läggas i matavfallspåse av papper (som du fått av kommunen) och sedan i ditt matavfallskärl (det bruna). Vid hemkompostering behövs inte det extra bruna matavfallskärlet eftersom matavfallet läggs i din hemkompost.


Information om hur kompostering fungerar samt om den ansökan du behöver göra för att få hemkompostera hittar du på lillaedet.se/kompost
Tips

Det är viktigt att du ställer matavfallspåsen i påshållaren. Hållaren ventilerar papperspåsen och minskar på så sätt både fukt och lukt. Om påsen ställs i en tät behållare försämras cirkulationen och påsen kan bli blöt och gå sönder. Detsamma gäller om du lägger ett lock på påshållaren.


Se till att påsen inte fylls mer än att den kan förslutas. Försök se till att matavfallet är så torrt det går. Genom att ställa matavfallspåsen i påshållaren ventileras papperspåsen vilket gör matavfallet torrare. Om påsen ställs i en tät behållare försämras cirkulationen och påsen kan bli blöt och gå sönder. Detsamma gäller om du lägger ett lock på påshållaren. Matavfall som luktar mycket, såsom exempelvis räkskal, kan om det är en bit kvar till nästa tömning frysas in och sedan läggas i kärlet dagen innan tömning.


Det som är fastfruset får vid avfallshämtningen ligga kvar tills det tinat och därmed lossnat. Det är oftast endast lite i botten som blir fastfruset. I och med att avfallet är fruset orsakar det inte någon besvärande lukt.


Senast uppdaterad: 2021-12-21
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »