Lilla Edets kommun - startsida

Anslagstavla

Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats.

Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • Kallelse: Kommunfullmäktiges sammanträde


  2019-10-21, kl.18 har Lilla Edets kommunfullmäktige sammanträde i Stora salongen, Folkets hus. Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa på lillaedet.se/KF, Medborgarservice i kommunhuset och på biblioteket i Lilla Edet senast en vecka innan sammanträdet.Kommunfullmäktige behandlar följande ärenden:
  • Tertialrapport 2 2019, Lilla Edets kommun
  • Taxor och avgifter
  • Svar på motion om
   - Hästnära boende
   - Motorfritidsgård
   - Enklare parkering i centrum
   - Pedagogiska sammanfattningar av politiska sammanträden
   - Tiggeriförbud

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Individnämnden


  Protokoll från Individnämndens sammanträde 2019-10-10 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämnden
  Sammanträdesdatum2019-10-10
  Paragrafer77-90
  Anslaget publicerades2019-10-15
  Anslaget tas ned
  2019-11-07
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Miljö- & byggnämnden


  Protokoll från Miljö- & byggnämndens sammanträde 2019-10-01 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganMiljö- & byggnämnden
  Sammanträdesdatum2019-10-01
  Paragrafer117-137
  Anslaget publicerades2019-10-15
  Anslaget tas ned
  2019-11-07
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-10-11 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-10-11
  Paragrafer299-308
  Anslaget publicerades2019-10-11
  Anslaget tas ned
  2019-11-04
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Tekniska nämnden


  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-02 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganTekniska nämnden
  Sammanträdesdatum2019-10-02
  Paragrafer65-79
  Anslaget publicerades2019-10-11
  Anslaget tas ned
  2019-10-28
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-10-08 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-10-08
  Paragrafer294-298
  Anslaget publicerades2019-10-08
  Anslaget tas ned
  2019-10-30
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kultur- & fritidsnämnden


  Protokoll från Kultur- & fritidsnämndens sammanträde 2019-10-01 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKultur- & fritidsnämnden
  Sammanträdesdatum2019-10-01
  Paragrafer62-69, 71-74
  Anslaget publicerades2019-10-07
  Anslaget tas ned
  2019-10-23
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Utbildningsnämnden


  Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde 2019-10-03 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganUtbildningsnämnden
  Sammanträdesdatum2019-10-03
  Paragrafer56-69
  Anslaget publicerades2019-10-04
  Anslaget tas ned
  2019-10-27
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Omsorgsnämnden


  Protokoll från Omsorgsnämndens sammanträde 2019-09-30 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganOmsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum2019-09-30
  Paragrafer82-93
  Anslaget publicerades2019-10-04
  Anslaget tas ned
  2019-10-21
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Kultur- & fritidsnämnden


  Protokoll från Kultur- & fritidsnämndens sammanträde 2019-10-01 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKultur- & fritidsnämnden
  Sammanträdesdatum2019-10-01
  Paragrafer70
  Anslaget publicerades2019-10-02
  Anslaget tas ned
  2019-10-18
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-27 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-09-27
  Paragrafer276-293
  Anslaget publicerades2019-09-27
  Anslaget tas ned
  2019-10-21
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Kungörelse: flytt av fordon med registreringsnummer GD 404FR


  Kungörelse om flytt av fordon med registreringsnummer GD 404FR enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet har påträffats på norra pendelparkering, Skillnadsgatan i Lilla Edets kommun, och flyttas till särskild uppställningsplats enligt 2 § andra stycket lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet hämtas ut av ägaren mot avgift som motsvarar kostnaderna för att omhänderta fordonet. Om fordonet inte hämtas ut inom tre månader från och med 2019-08-01 kommer fordonet övergå till kommunens ägo. Se kungörelsen som pdf.PDF
  Ja

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-20 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-06-20
  Paragrafer189 - 201
  Anslaget publicerades2019-06-24
  Anslaget tas ned
  2019-07-16
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Omsorgsnämnden


  Protokoll från Omsorgsnämndens sammanträde 2019-05-27 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganOmsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum2019-05-27
  Paragrafer44-58
  Anslaget publicerades2019-06-07
  Anslaget tas ned
  2019-06-29
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 

Kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Kungörelse om flytt av fordon enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall


Fordonet har påträffats på parkering Idrottsvägen i Nygård, Lilla Edets kommun, och flyttas till särskild uppställningsplats enligt 2 § andra stycket lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.


Fordonet hämtas ut av ägaren mot avgift som motsvarar kostnaderna för att omhänderta fordonet. Om fordonet inte hämtas ut inom tre månader från och med 2019-06-28 kommer fordonet övergå till kommunens ägo.


Datum

2019-07-01

Diarienummer

TN 2019/272

 
Senast uppdaterad: 2019-07-02
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »