Lilla Edets kommun - startsida

Betyg och examen

Från och med hösten 2012 har vi gått över till nya kursplaner. Betygsystem kommer att följa den nya gymnasiereformen med betygskala A-F och högskoleförberedande examen samt yrkesexamen utfärdas.

För dig som börjar studera efter den 1 juli 2012 på Vuxenutbildningen gäller de nya ämnena och den nya betygsskalan, för dig som påbörjat en utbildning eller kurs innan dess fullföljer enligt de tidigare kursplanerna och betygssystemet.

Betyg


Du får betyg när du studerar på komvux. Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg.
För dig som är van vid den gamla betygskalan kan du se en jämförelse nedan.

A motsvarar MVG
C motsvarar VG
E motsvarar G
F motsvarar IG

Gymnasieexamen istället för slutbetyg


En gymnasieexamen ska innehålla 2 400 poäng, varav minst 2 250 poäng med lägst betyget E. I examensbeviset kommer det dessutom framgå om det avser en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

En gymnasieexamen från Vuxenutbildningen ska till övervägande del motsvara ett nationellt program på gymnasiet i innehåll.

Övergångsregler
För utfärdande av slutbetyg efter den 1 juli 2012 finns särskilda övergångsregler fram till den 1 juli 2020. Har du betygsatta kurser sedan tidigare som inte har lett till ett slutbetyg, kontakta studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med vad som gäller för dig.

Beställning av betyg


Vi skickar inte ut betyget per automatik efter avslutad kurs.
Om du vill få ut dina betyg eller studieintyg på kurser du har läst på Komvux/Vuxenutbildningen i Lilla Edet kan du kontakta oss direkt eller fylla i en blankett "Ansökan om betygPDF" som du skickar in till oss.
Senast uppdaterad: 2017-01-04
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Mariana Yverts
Administratör, Administration Ama Soc


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »