Lilla Edets kommun - startsida

Betyg och examen

Från och med hösten 2012 har vi gått över till nya kursplaner. Betygsystem kommer att följa den nya gymnasiereformen med betygskala A-F och högskoleförberedande examen samt yrkesexamen utfärdas.

För dig som börjar studera efter den 1 juli 2012 på Vuxenutbildningen gäller de nya ämnena och den nya betygsskalan, för dig som påbörjat en utbildning eller kurs innan dess fullföljer enligt de tidigare kursplanerna och betygssystemet.

Betyg

Du får betyg när du studerar på komvux. Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg. För dig som är van vid den gamla betygskalan kan du se en jämförelse nedan.

  • A motsvarar MVG
  • C motsvarar VG
  • E motsvarar G
  • F motsvarar IG

Gymnasieexamen istället för slutbetyg

En gymnasieexamen ska innehålla 2 400 poäng, varav minst 2 250 poäng med lägst betyget E. I examensbeviset kommer det dessutom framgå om det avser en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

En gymnasieexamen från Vuxenutbildningen ska till övervägande del motsvara ett nationellt program på gymnasiet i innehåll.

 

Övergångsregler
För utfärdande av slutbetyg efter den 1 juli 2012 finns särskilda övergångsregler fram till den 1 juli 2020. Har du betygsatta kurser sedan tidigare som inte har lett till ett slutbetyg, kontakta studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med vad som gäller för dig.

Beställning av betyg

Vi skickar inte ut betyget per automatik efter avslutad kurs.
Om du vill få ut dina betyg eller studieintyg på kurser du har läst på Komvux/Vuxenutbildningen i Lilla Edet kan du kontakta oss direkt eller fylla i en blankett "Ansökan om betygPDF" som du skickar in till oss.

Skolan rapporterar in gymnasiebetyg till betygsdatabasen

Hösten 2013 anslöt sig vuxenutbildningen i Lilla Edet till den nationella betygsdatabasen. Det innebär att alla gymnasiebetyg på vuxenutbildningen rapporteras in av skolan.

 

Den som söker högskola eller unvsersitet behöver därför inte skicka in gymnasiala betygskompletteringar. Universiteten och högskolorna hämtar betygen direkt från betygsdatabasen.

Senast uppdaterad: 2018-11-08
Sidansvarig: Mariana Yverts
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »