Lilla Edets kommun - startsida

Inneboende, Inackordering

Kommunalt inackorderingsbidrag kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten eller i dess närhet.
  • Avståndet mellan hemmet och skolan ska vara minst 40 km.
  • Om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 40 km kan inackorderingstillägg beviljas om den totala restiden är minst 2 timmar per dag.
  • För att kunna beviljas inackorderingstillägg från hemkommunen ska eleven inte folkbokföra sig på studieorten.
  • Inackorderingstillägg för inackordering på hemorten kan beviljas vid särskilda skäl efter utredning av skolans handläggare eller kurator.
  • Vid studieavbrott eller ändrade förhållanden som gör att man inte längre är berättigad till inackorderingstillägg, ska anmälan göras till hemkommunen.
  • Om ansökan avslås kan du överklaga beslutet inom 14 dagar till din hemkommun.

Ansökan


Ansökan görs varje läsår och pengarna sätts in på samma konto som studiebidraget. Ansökningsblankett hittar du i högermenyn.

Ansökan skickas till:  
Lilla Edets Kommun, Gymnasieadministrationen, 463 80 Lilla Edet.

Senast uppdaterad: 2017-09-19
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »