Lilla Edets kommun - startsida

Inneboende, Inackordering

Kommunalt inackorderingsbidrag kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten eller i dess närhet.
  • Avståndet mellan hemmet och skolan ska vara minst 40 km.
  • Om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 40 km kan inackorderingstillägg beviljas om den totala restiden är minst 2 timmar per dag.
  • För att kunna beviljas inackorderingstillägg från hemkommunen ska eleven inte folkbokföra sig på studieorten.
  • Inackorderingstillägg för inackordering på hemorten kan beviljas vid särskilda skäl efter utredning av skolans handläggare eller kurator.
  • Vid studieavbrott eller ändrade förhållanden som gör att man inte längre är berättigad till inackorderingstillägg, ska anmälan göras till hemkommunen.
  • Om ansökan avslås kan du överklaga beslutet inom 14 dagar till din hemkommun.

Ansökan


Ansökan görs varje läsår och pengarna sätts in på samma konto som studiebidraget. Ansökningsblankett hittar du i högermenyn.

Ansökan skickas till:  
Lilla Edets Kommun, Gymnasieadministrationen, 463 80 Lilla Edet.

Senast uppdaterad: 2017-09-19
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »