Lilla Edets kommun - startsida

Avgifter 2018

Gruppundervisning (Upptakten för årskurs 1 och 2 och Vi sjunger tillsammans för årskurs 3) kostar 325 kr/termin.
Ämneskurser för elever t.o.m. 19 år kostar 650 kr/termin
Ämneskurs 20-25 år kostar 850 kr/termin
Ämneskurs från 26 år kostar 1 500 kr/termin
Ämneskurs pensionärer 850 kr/termin
Fördjupningskurser kostar 450 kr/termin
Baby/barnrytmik kostar 325 kr för 10 gånger
Rytmik 4-5 åringar och 5-6 åringar kostar 325 kr för 10 ggr
Film kostar 450 kr för 10 ggr

Dans, Bild o form ochTeater. Dessa kurser finansieras av Kulturrådet och är därför gratis.

 

Instrumenthyra kostar 200 kr/termin

 

Observera att full terminsavgift utgår i och med att elev påbörjat terminen.

Betalning

Betalning sker mot faktura som sänds från Lilla Edets kommun i början av varje termin.
Du kan också anmäla dig att betala via e-faktura.

Om avanmälan

Om du inte tänker delta i din kurs ska du avanmäla detta till kulturskolans expedition under första undervisningsveckan vid ny terminsstart, dock senast 1 februari för vårterminen och 15 september för höstterminen.
Senast uppdaterad: 2018-05-30
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »