Lilla Edets kommun - startsida

Tillgänglighet

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning har ofta större behov av stöd och individuell anpassning än andra.

Hur stödet fungerar är avgörande för barns och ungas rätt till likvärdig utbildning och full delaktighet. Det är också betydelsefullt för de attityder till människor med funktionsnedsättning som barn och unga grundlägger.En hög tillgänglighet i skolan är en förutsättning för att alla elever ska kunna delta på lika villkor. Det är också viktigt för skolpersonal, föräldrar och andra som använder verksamhetens lokaler.Fuxernaskolan, där särskolan också finns, är lätt att ta sig till som rullstolsburen. Det är plan mark från parkering fram till byggnaderna och det finns gott om ramper.I Fuxernaskolan är alla lokaler möjliga att ta sig till via hissar, idrottshallen inkluderad. Det finns även god tillgång till handikapptoaletter på skolan.
Senast uppdaterad: 2018-05-04
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »