Lilla Edets kommun - startsida

Betyg, individuell utvecklingsplan, IUP

Betygssteg

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Betygsstegen för godkända resultat är A, B, C, D eller E.Högsta betyget är A och lägsta betyget är E. För betygsstegen A, C och E finns nationella kunskapskrav. För betygssteget D ska kraven för E och övervägande delen av kraven för C vara uppfyllda. För betygssteget B ska kraven för E-C och övervägande delen av kraven för A vara uppfyllda. Kunskapskraven fastställs av Skolverket.  Betyg för icke godkänt resultat är F. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper på grund av frånvaro ska betyg inte sättas. Detta skrivs som ett streck i betygsdokumentet.  Betyg sätts av undervisande lärare efter avslutad kurs utifrån kunskapskraven för kursen.

Prövning

En elev som vill ha betyg från gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning i alla kurser och i det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller om eleven har fått betyget F.

Information om elevens utveckling samt utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan (IUP)

Eleven och elevens vårdnadshavare ska få fortlöpande information om elevens utveckling. Minst en gång varje termin ska eleven och elevens vårdnadshavare få en samlad information om elevens kunskapsutveckling och studiesituation i ett utvecklingssamtal.  Bestämmelserna om information till elevens vårdnadshavare gäller inte för myndiga elever, eftersom dessa saknar vårdnadshavare. Bestämmelserna om individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen gäller inte för gymnasieskolan.
Senast uppdaterad: 2017-10-26
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »