Lilla Edets kommun - startsida
Strömsskolan

Strömsskolan

Strömsskolan är belägen väster om Göta älv, ett par kilometer från Lilla Edets centrum. På skolan går i dagsläget ca 290 elever, från förskoleklass till årskurs 6.

Lärare och elever är organiserade i två arbetslag, förskoleklass - årkurs 3 och årskurs 4 - årskurs 6. På skolan finns ett fritidshem med avdelningarna Smulan och Kakan.

Vi arbetar utifrån de övergripande målen trygghet, trivsel och hög måluppfyllelse vilka beskrivs i skolans utvecklingsplan.

Vår likabehandlingsplan beskriver vårt arbete för att främja elevers lika rättigheter samt förebygga och förhindra diskriminering , trakasserier och kränkande behandling.

Till stöd för elever och personal finns Elevhälsan som består av kurator, specialpedagog, skolsköterska samt skolpsykolog. Elevhälsan leds av vår rektor.

Senast uppdaterad: 2018-01-16
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »