Lilla Edets kommun - startsida

Västerlanda förskola

Västerlanda förskola består av tre avdelningar - Skogsviolen för de yngsta, Åkerviolen för de något äldre och Ängsviolen för de äldsta barnen.
 
Förskolan ligger med närhet till naturen så mycket av vårt pedagogiska arbete sker utomhus, särskilt för de äldre barnen.
 
Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och är måna om att barnen ska utveckla de färdigheter som krävs för lek, lärande och social samvaro.
 
Språk och annan kommunikation utgör en av grunderna för att kunna delta i vårt demokratiska samhälle. Vi arbetar därför målmedvetet för att barnen ska omges av och utveckla ett rikt och nyanserat språk. Sagor, rim, ramsor och lekar är inslag som finns varje dag. Vi utvecklar också vårt arbete kring IT, naturvetenskap och matematik.
Senast uppdaterad: 2018-10-10
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »