Lilla Edets kommun - startsida

Ryrsjöns förskola

Ryrsjöns förskola är belägen i det natursköna Göta med närhet till skog, äng och sjö. I dagsläget finns här två avdelningar, Ängen och Gläntan. Men nu expanderar förskolan och en ny förskolebyggnad byggs. Enligt plan ska de nya lokalerna vara inflyttningsklara i april 2018. Därmed kommer verksamheten också att få ytterligare två avdelningar.

På förskolan arbetar fem förskolelärare och två barnskötare. Vi har även en specialpedagog som är knuten till verksamheten och som har i uppdrag att arbeta förebyggande för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla förskolans barn, genom ett tätt samarbete med förskolans samtliga pedagoger.

Förskolan bedriver sin verksamhet utifrån skollagen, läroplanen för förskolan, barnkonventionen, kommunens mål och verksamhetens egna utvecklings- och likabehandlingsplan.

Ryrsjöns förskola arbetar utifrån ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt. Det innebär att förskolans pedagoger är nyfikna på vad barnen visar och berättar samt att vi använder oss av det barnen uttrycker för att kunna utmana dem vidare. På det sättet tas den mångfald av idéer som finns bland barnen tillvara och synliggörs för barnen själva och för gruppen.

Vårt gemensamma tema detta läsår är vår närmiljö.
Senast uppdaterad: 2018-07-26
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »