Lilla Edets kommun - startsida

Avgifter och regler

Kostnaden för plats inom förskola och/eller barnomsorgen i Lilla Edets kommun beräknas utifrån hur många barn du har i hushållet som är inskrivna i kommunens förskoleverksamhet och/eller skolbarnomsorg.

Kommunen införde maxtaxa 2002-01-01. Med inkomst menas här hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Avgift tas ut 12 månader om året. Arbetstid plus restid utgör barnets vistelsetid. Finns fler än tre barn i familjen betalas endast för de tre yngsta. Dvs. yngsta barnet i familjen är första barnet i beräkningen av avgiften.

Beräkna din avgift


Här kan du beräkna avgiftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för din plats i förskola eller fritidshem.

Avgifter förskoleverksamhet


Förskoleverksamhet tillgodoser omsorgsbehovet för barn i åldrarna 1-5 år.
Avgiften betalas månadsvis, 12 månader om året. Finns det fler än tre barn i familjen betalas för de tre yngsta.

Förskola och pedagogisk omsorg

 

Avgift

Maxbelopp 2017

Maxbelopp 2018

Första barnet

3 % av inkomst

1 362 kr/månad

1 382 kr/månad

Andra barnet

2 % av inkomst

908 kr/månad

922 kr/månad

Tredje barnet

1 % av inkomst

454 kr/månad

461 kr/månad


Allmän förskola


Avser placering både i förskola och pedagogisk omsorg och gäller från höstterminen 1 augusti det år barnet fyller tre år till och med 31 juli det år barnet fyller sex år. Vid vistelsetid max 15 timmar per vecka uttages ingen avgift för 3- 5-åringar. Vid vistelsetid över 15 timmar per vecka debiteras 3-5-åringar:

 

Avgift

Maxbelopp 2017

Maxbelopp 2018

Första barnet

1,88 % av inkomst

823 kr/månad

853 kr/månad

Andra barnet

1,25 % av inkomst

547 kr/månad

567 kr/månad

Tredje barnet

0,63 % av inkomst

276 kr/månad

286 kr/månad


Fritidshem/pedagogisk omsorg


Gäller från höstterminen 1 augusti det år barnet fyller 6 år.

 

Avgift

Maxbelopp 2017

Maxbelopp 2018

Första barnet

2 % av inkomst

908 kr/månad

922 kr/månad

Andra barnet

1 % av inkomst

454 kr/månad

461 kr/månad

Tredje barnet

1 % av inkomst

454 kr/månad

461 kr/månad

Lämna uppgifter om din inkomst


För att fastställa rätt avgift ska inkomstuppgift lämnas. Inkomst ska också lämnas vid förändring av inkomst. En gång per år begär kommunen in förnyad inkomstuppgift.

Arbetslös, föräldra- eller semesterledig


Om du som förälder blir arbetslös och söker jobb har ditt barn rätt att ha kvar sin plats och sin schematid i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka året om. Fritidshemsbarn får ha kvar platsen högst en månad med begränsad vistelsetid.

Om någon av föräldrarna har semester ska barnet vara ledigt från förskolan under den tiden

Senast uppdaterad: 2018-01-12
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »